مزايده ها

دی ۳۰, ۱۳۹۴

مزایده عمومی

عنوان مزایده :    مزایده عمومی   آگهی در محدوده :     منتشر کننده :    شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    همشهری تاریخ انتشار :    ۹۱/۲/۲ آخرین مهلت :    ۹۱/۲/۱۱ شماره صفحه روزنامه :    ۱۲ متن آگهی :