کسب گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه ۳ ستاره پگاه گیلان

کسب گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه ۳ ستاره پگاه گیلان

به دلیل توجه به مدیریت منابع انسانی پگاه انجام شد:
🔴 کسب گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی در سطح تقدیر نامه ۳ ستاره پگاه گیلان
🔹شرکت شیر پاستوریزه پاستوریزه پگاه گیلان، گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی ، را دریافت کرد.
🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این گواهینامه، در راستای استقرار مدل تعالی منابع انسانی و برای اولین بار در شرکت های تابعه صنایع شیر ایران، دریافت شده است.
🔹برای پیاده سازی این سیستم، معیارهای رهبری ،نقشه استراتژیک،برنامه ریزی و تامین،توسعه ،جبران خدمات،روابط کار و کارکنان،نتایج ادراکی،نتایج سازمان و نتایج عملکردی کارکنان منابع انسانی مورد ارزیابی شد.
🔸گفتنی است، جایزه تعالی منابع انسانی از دوازدهمین دوره کنفرانس توسعه منابع انسانی از انجمن مدیریت منابع انسانی ایران با حضور دکتر میرزایی معاون محترم اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،مهندس صالح نیا معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دکتر همایونفر ریاست انجمن مدیریت منابع انسانی ایران دریافت گردید.
# پگاه
#شرکت_ صنایع_ شیر_ایران