کار آفرین برتر سال ۱۳۹۷

کار آفرین برتر سال ۱۳۹۷

انتخاب مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان به عنوان کارآفرین برتر سال ۱۳۹۷ و دریافت تندیس و لوح تقدیر از جشنواره امتنان از کارآفرینان و مدیران واحدهای نمونه استان گیلان از دکتر سالاری استاندار محترم گیلان و انتخاب شرکت پگاه گیلان به عنوان واحد برتر و نمونه استانی در سال۱۳۹۷