کارگاه آموزشی تولید شیر کنستانتره بر پایه ریتنتیت

کارگاه آموزشی تولید شیر کنستانتره بر پایه ریتنتیت

روابط عمومی شرکت پگاه گیلان اعلام کرد:
کارگاه آموزشی تولید شیر کنستانتره بر پایه ریتنتیت با حضور اعضای منتخب کارگروه پنیر UF شرکت صنایع شیر ایران در شرکت پگاه گیلان

کارگاه آموزشی ۲ روزه تولید شیر کنستانتره بر پایه ریتنتیت شرکت های تولیدی تابعه صنایع شیر ایران (پگاه) با حضور مهندس قادر احمدی مشاور محترم مدیر عامل صنایع شیر ایران،دکتر اکبریان مدیر R&D صنایع شیر ایران و اعضای منتخب کارگروه محصول پنیر UF شرکت صنایع شیر ایران به میزبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در روزها دوشنبه و سه شنبه ۲۳ و ۲۴ دی برگزار در حال برگزاری می باشد. همچنین در طی برگزاری این کارگاه اعضای متنخب کارگروه از سالن های تولیدی بازدید بعمل آوردند