کارفرمای نمونه در سال ۱۳۹۶

کارفرمای نمونه در سال ۱۳۹۶

کسب لوح و تندیس واحد نمونه کارفرمای نمونه در سال ۱۳۹۶ از طرف اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در جشنواره امتنان از کارآفرینان و مدیران واحدهای نمونه در سال حمایت از کالای ایرانی به مهندس ناصر اسلامی مدیر عامل شرکت پگاه گیلان اهداء گردید.