پگاه گیلان گواهینامه ملی کیفیت دریافت کرد

پگاه گیلان گواهینامه ملی کیفیت دریافت کرد

                                                                                 پگاه گیلان گواهینامه ملی کیفیت دریافت کرد

در مراسم شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان گواهینامه اهتمام به کیفیت را دریافت کرد
مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت و اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران،با متولی گری سازمان ملی استاندارد ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران به‌عنوان مجری این فرایند، یکشنبه ۱۹ آبان در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم از سازمان‌های برتر کیفی تقدیر به عمل آمد و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برای مدیریت موفق در امر کیفیت، به عنوان تنها شرکت صنایع شیر ایران “گواهینامه اهتمام “را دریافت کرد.
در این مراسم که مهندس قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران و دکتر دبیریان حضور داشتند “گواهینامه اهتمام به کیفیت جایزه ملی کیفیت ایران” توسط سرکار خانم مهندس پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،به مهندس موسی اسماعیل‌زاده مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان اهدا شد.
گفتنی است بر اساس نتایج ارزیابی انجام‌شده و تائید و تصویب آن در کمیته فنی و شورای سیاست گذاری شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، گواهینامه اهتمام به کیفیت به شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان، اهداء گردید