پگاه دوستدار طبیعت

پگاه دوستدار طبیعت

روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان اعلام کرد:
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان ،با شعار “پگاه دوستدار طبیعت” و با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی،نمایش اتحاد و همبستگی و به منظور توسعه گرایش کارکنان به سمت ورزش و نهادینه کردن آن در زندگی روزمره و به منظور حفظ ارتقای فرهنگ زیست محیطی در بین کارکنان اقدام به برگزاری همایش پیاده روی در منطقه زیبای گردشگری و توریستی ییلاقات اولسبلانگاه ماسال در هفته کار و کارگر نمود. در این همایش که با حضور مدیر عامل و جمعی از مدیران و کارکنان و در محیطی شاد و مفرح برگزار شد. شرکت کنندگان در مسیر راه اقدام به جمع آوری زباله ها و پاکسازی محیط زیست نمودند. که این فعالیت شرکت با استقبال و تشویق مردم حاضر در منطقه مواجه گردید.