پروژه بازچرخانی آب در پگاه گیلان

پروژه بازچرخانی آب در پگاه گیلان

مراسم تقدیر و تشکر از همکاران در اجرایی شدن پروژه بازچرخانی آب، فاز اول و فاز دوم “در جهت حفظ محیط زیست و استفاده  بهینه از آب و منابع آبی ” و استفاده در آبیاری قطره ای فضای سبز در راستای سیاست های صرفه جویی در شرکت – آقایان مهندس  علی اسلامی،محمد کریم نژاد،سید حسین پاکزاد و خانم مهندس سمیه باقی پور توسط مدیر عامل محترم شرکت