سخنرانی مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان در خصوص فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده های شیری به دانش آموزان و اعلام آمادگی حضور سفیران سلامت شرکت پگاه گیلان در مدارس استان گیلان جهت فرهنگ سازی مصرف شیر

پگاه