پگاه گیلان واحد نمونه استانی سال ۱۳۹۶

پگاه گیلان واحد نمونه استانی سال ۱۳۹۶

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به عنوان واحد نمونه استانی سال ۱۳۹۶ در روز جهانی غذا از طرف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان معرفی گردید