هفته تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی و ورزش

به مناسبت “”هفته تربیت بدنی و ورزش”” با حضور مدیران و کارگران شرکت های پگاه گیلان،شرکت بازار گستر منطقه یک شعبه رشت و هیئت ورزش های کارگری اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ورزش و نرمش صبحگاهی در سالن ورزشی پگاه گیلان انجام گرفت