نشست و هم اندیشی با شهردار رشت

نشست و هم اندیشی با شهردار رشت

نشست و هم اندیشی با شهردار رشت

نشست و هم اندیشی با شهردار رشت
نشست و هم اندیشی با شهردار رشت

نشست و هم اندیشی با شهردار رشت جناب آقای دکتر ثابت قدم،دکتر جباری و دکتر نیکو منش نائب رییس شورای شهر رشت در جهت فرهنگ سازی مصرف شیر و فرآورده های شیری و استفاده از امکانات بالقوه شهر رشت(مشارکت در برگزاری جشنواره های غذا با هدف برند سازی ،استفاده از فرصت های تبلیغاتی نصب بیلبورد و استند و مشارکت در سخنرانی های علمی در زمینه شیر و فرآورده های لبنی در همایش و جشنواره ها) به عنوان یکی از از ۱۸ شهر خلاق دنیا