نشست مدیرعامل صنایع شیر ایران در فرابورس ایران

نشست مدیرعامل صنایع شیر ایران در فرابورس ایران

🔴نشست مدیرعامل صنایع شیر ایران در فرابورس ایران

🔻نشست مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، مدیرعامل پگاه گیلان و نایب رییس هیئت مدیره کارگزاری آگاه در فرابورس در روز عرضه اولیه سهام پگاه گیلان با نماد «غگیلا۱» برگزار شد.

🔸عبدالله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران در حاشیه این رویداد ودر مصاحبه با صدای بورس با اشاره به اهداف حضور پگاه گیلان در بورس گفت: هدف ما توسعه تجهیزات برای تولید محصولات جدید و حضور در بازار های صادراتی روسیه و افغانستان است.

روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران