نشست صمیمانه با مهندس تیزهوش تابان

نشست صمیمانه با مهندس تیزهوش تابان

نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان و مهندس بیتا قائم مقام محترم شرکت پگاه گیلان با مهندس تیز هوش تابان ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان جهت حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی و صادرات به کشورهای همسایه، از جمله کشور روسیه در جهت رفع موانع و عملیاتی کردن و تحقق “شعار سال ۱۴۰۰،تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن برگزار گردید.