نشست صمیمانه اصحاب رسانه”خبرگزاری ها،روزنامه ها و پایگاه های خبری “از شرکت پگاه گیلان

نشست صمیمانه اصحاب رسانه”خبرگزاری ها،روزنامه ها و پایگاه های خبری “از شرکت پگاه گیلان

نشست صمیمانه اصحاب رسانه"خبرگزاری ها،روزنامه ها و پایگاه های خبری "از شرکت پگاه گیلان

نشست صمیمانه اصحاب رسانه”خبرگزاری ها،روزنامه ها و پایگاه های خبری “از شرکت پگاه گیلان در راستای اولین جشنواره برند برتر استان گیلان با هدف اهمیت ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل و تقویت برندهای ایرانی با حمایت و پشتیبانی سازمان صنعت و معدن تجارت استان گیلان