نخستین همایش امنیت غذا،سلامت و توسعه

نخستین همایش امنیت غذا،سلامت و توسعه

نخستین همایش امنیت غذا،سلامت و توسعه

نخستین همایش امنیت غذا،سلامت و توسعه با حضور کلیه شرکت های هلدینگ صنایع غذایی،کشاورزی و دارویی کشور در تهران و با حضور شرکت پگاه گیلان و به همراه ارزیابی حسی محصولات ویژه و جدید برگزار گردید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درهمایش امنیت‌غذایی، سلامت وتوسعه
مصرف پایدار شیر برای همه باید فراهم شود/ صنعت لبنی از صنایع فداکار است

به گزارش فودنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش امنیت غذایی، سلامت و توسعه گفت: مصرف پایدار شیر و صنایع لبنی باید برای همه آحاد جامعه فراهم شود و هر درآمدی بتواند مصرف صنایع لبنی ساده را داشته باشد.

علی ربیعی در همایش امنیت غذایی، سلامت و توسعه اظهار کرد: انواع سلامت روانی و جسم مورد توجه ما قرار دارد و باید در نظر داشت که فقدان هر کدام از آنها باعث مشکل در جامعه می‌شود، به همین خاطر زدودن فقر از وظایف اصلی ما است و فقر هم در انواع مختلف است، فقر غذا، فقر معیشت، فقر مسکن، فقر رفاه و … که باید گفت فقر غذایی از اولویت تمام فقر هاست که برای مبارزه با آن برنامه ریزی جدی داشت.

وی افزود: در بحث بیمه‌های سلامت درمانی طرح افتخار تحول سلامت را توانسته‌ایم تاحدود زیادی پوشش دهیم و برای سلامت جسم کودکان و در هزار روز اول تولد مورد توجه قرار می‌دهیم.
———————————
صنعت لبنی از صنایع فداکار و اخلاقی هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بعضی صنایع کشورمان صنایع فداکار به حساب می‌آیند گفت: صنعت لبنیات از صنایع فداکار است زیرا نرخ بازه سرمایه در این صنایع مانند صنایع لبنی پایین است و باید از دامداران حمایت لازم به عمل آید.

وی گفت: صنایع شیر در کشور تولیدکنندگانی اخلاقی هستند که با استانداردهای بزرگ اما سودی کم فعالیت می‌کنند.
———————————
افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید

وی تصریح کرد: باید شیر خام دامداران را به قیمتی از آنها بخریم که به صرفه باشد و لازم است که بدانیم که این امر خود در راستای اقتصاد مقاومتی است.

ربیعی اضافه کرد: از طرفی باید در نظر داشت که افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود و ممکن است دسترسی برخی از مصرف شیر را کوتاه کند.
———————————
مصرف پایدار شیر برای همه

وزیر تعاون گفت: مصرف پایدار شیر و صنایع لبنی باید برای همه آحاد جامعه فراهم شود و هر درآمدی بتواند مصرف صنایع لبنی ساده را داشته باشد.

ربیعی افزود: مصرف متنوع نیز در صنایع لبنی برای تشویق مصرف کنندگان به تشویق مردم به مصرف شیر مورد توجه است و از طریق تنوع می‌توانیم قشر متوسط جامعه را به مصرف شیر تشویق کنیم.