مناقصه عمومی خرید نهاده های دامی , حمل شیر خام و لیفتراک