مناقصه عمومی جذب راننده حمل شیر خام به همراه تریلی

مناقصه عمومی جذب راننده حمل شیر خام به همراه تریلی

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در نظر دارد نسبت به جذب راننده حمل شیر خام به همراه تریلی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  به صورت یک مرحله‌ای اقدام کند.

لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۴۰۰ لغایت ۲۷ /۰۷ /۱۴۰۰ جهت دریافت شرایط مناقصه  به واحد تدارکات این شرکت مراجعه کنند. آخرین مهلت تحویل مدارک  روز یکشنبه ۰۹ /۰۸ /۱۴۰۰ است.

سایر:

۱- سپرده شرکت در مناقصه جذب راننده حمل شیرخام به همراه تریلی:                                   مبلغ ۱۰ میلیون ریال

 

 (سپرده شرکت در مناقصه باید حاوی ضمانتنامه بانکی معتبر و بی قید و شرط با درج موضوع مناقصه و حداقل  ۳  ماه اعتبار و یا واریز بحساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان است)

 

تاریخ بازگشایی مناقصه: روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۸/۱۰  ساعت ۱۱:۰۰ صبح است.

آدرس : رشت شهر صنعتی – ورودی دوم –   شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان

تلفن :  ۲- ۰۱۳۳۳۸۸۲۳۴۰ نمابر: ۰۱۳۳۳۸۸۲۳۴۸

شرکت شیر پا ستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام)