ممیزی کد IR

ممیزی کد IR

ممیزی کد IR ، سازمان دامپزشکی استان گیلان توسط جناب آقای دکتر صمتی از شرکت پگاه گیلان انجام پذیرفت