ممیزی جهت اخذ گواهی کد ir از سازمان دامپزشکی استان گیلان و تمدید گواهینامه ISO 22000 از معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی

ممیزی جهت اخذ گواهی کد ir از سازمان دامپزشکی استان گیلان و تمدید گواهینامه ISO 22000 از معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی