ممیزی اخذ کد IR ،جهت صادرات محصولات شرکت پگاه گیلان به کشورهای اورا آسیا

ممیزی اخذ کد IR ،جهت صادرات محصولات شرکت پگاه گیلان به کشورهای اورا آسیا

ممیزی اخذ کد IR ،جهت صادرات محصولات شرکت پگاه گیلان به کشورهای اورا آسیا توسط سازمان دامپزشکی کل کشور و سازمان دامپزشکی استان گیلان برگزار گردید:
به گزارش روابط عمومی شرکت پگاه گیلان:
ممیزی اخذ کد IR جهت صادرات محصولات استریل و پنیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به کشورهای اورآسیا توسط جناب آقای دکتر نیازی از سازمان دامپزشکی کل کشور و آقای دکتر عدالت زاده از سازمان دامپزشکی استان گیلان صورت پذیرفت که در این ممیزی بحث های GMP سالن های تولید, نتایج آزمایش های بیماری های دام, نتایج آزمایش های شیر خام و محصولات مطابق استانداردهای IR, قابلیت ردیابی محصول به شیر خام اولیه و دامداری, مستندات مربوط به ایزو ۲۲۰۰۰ محصولات استریل و پنیر (نمودارهای جریان کار و طرح های HACCP ), نظامنامه کیفیت, بازنگری مدیریت و سوابق تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته این مهم تا حداکثر یک ماه آینده انجام خواهد شد وشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان موفق به اخذ کد IR می گردد