مصاحبه مدیر عامل در خصوص شعار سال ۱۳۹۸- “رونق تولید”

مصاحبه مدیر عامل در خصوص شعار سال ۱۳۹۸- “رونق تولید”

مهندس اسماعیل زاده،مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان

طی مصاحبه ایی اختصاصی با خبرنگار ما در ارتباط با بحث راهبردی رونق تولید و اهمیت دادن واقعی و عینی به راهبرد اساسی رونق تولید اقتصادی در کشور اظهار داشت:
،،با توجه به اهمیت راهبرد مهم اقتصادی نظام در سال جاری،ضرورت دارد که همه ی ساختارهای مدیریتی نظام برای تبلور واقعی،علمی و عینی این مهم،طوری عمل کنند تا وضعیت تولید در کشور به صورت جدی ساماندهی شود.،،
وی افزود:,, واقعیت این است،اگر بخواهیم مؤلفه ها و نشانه‌های اقتصادی منفی کشور مان را تغییر جهت دهیم،ضرورت دارد که با رویکرد ها و راهبردهای علمی و واقعی آشتی کنیم تا بتوانیم در فرآیند منطقی تولید اقتصادی روز آمد و مقرون به صرفه قرار گیریم.،،

مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان خاطر نشان کرد:
،،در شرایط کنونی ،واقعیت این است که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستیم،چون هم کارگران و هم کارفرمایان صنعتی و تولیدی در شرایط نا مطلوبی قرار دارند.،،

به گفته ی مهندس اسماعیل زاده،همه ی کشورها برای بهبود بخشیدن به اوضاع معیشتی مردم و نیز برای از میان برداشتن موانع اشتغال و ایجاد رفاه و ثروت در جامعه به سمت روزآمد و مقرون به صرفه کردن تولید اقتصادی حرکت کرده و می‌کنند ولی با کمال تأسف از این مهم در کشور تا حد زیادی غفلت شده است.،،
ایشان تصریح کردند:
،،بدون شک راه حل مشکلات معیشتی مردم،افزایش و رونق تولیدات اقتصادی مدرن داخلی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تامین تکنولوژی روزآمد بخش تولید است.باید به تولید مدرن و مقرون به صرفه روی بیاوریم که در حال حاضر بیشترین کمک را به کشور خواهد کرد.،،،
اسماعیل زاده،در ادامه با اشاره به اینکه برای رونق تولید اقتصادی باید شرایطی منطقی و همه جانبه فراهم شود،گفت:
،،در فرآیند رونق تولید اقتصادی،تهیه مواد اولیه ی با کیفیت،تکنولوژی مدرن و تجهیزات تولیدی نوسازی شده ،حذف قوانین دستور پاگیر اداری،افزایش تقاضا بر مبنای کنترل تورم وثبات اقتصادی فوق العاده تاثیرگذار ند.در ضمن اگر مقدمات و بستر های لازم جهت رونق تولید به معنای واقعی و حقیقی فراهم شود و افزایش تولید حاصل گردد و بازار داخلی اشباع شود،می توان برای بازارهای کشور های دیگر نیز برای صادرات برنامه‌ریزی کرد و عملاً تولید را به صادرات رساند.،،

مهندس اسماعیل زاده در پایان این مصاحبه ی اقتصادی با گروه رسانه‌ای گیلان بهتر و دنیای خبر و پایگاه های خبری و تحلیلی گیلان بهتر نوین و فردای باران با اشاره به اهمیت تولید و رونق اقتصادی در توسعه ی کشور گفت:
،،معتقدم در شرایطی که تحریم ها و فشار های دشمنان روز به روز زیادتر می‌شود،می بایست با تخصیص وتامین منابع،تمام بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی در کشور رابه صورت واقعی و همه جانبه تقویت کرد،چون فقط در صورت رشد و شکوفایی تولید اقتصادی می توان به مشکلات معیشتی مردم پایان داد.با تولید،می توان اشتغال و ثروت و رفاه در جامعه ایجاد کرد. ما اگر می خواهیم جلوی افزایش نقدینگی لجام گسیخته را بگیریم ،باید سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در بخش تولید را فراهم کنیم و گسترش دهیم.چون تنها راه علاج بیماری اقتصادی جامعه ما،روی آوردن به تولید و رونق تولید اقتصادی است و بس.،،