مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاری با حضور مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت،معاونین،مدیران و کارگران شرکت در محوطه شرکت برگزار گردید.