مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هیأت مدیره

مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هیأت مدیره

برگزاری مراسم تودیع و معارفه آقای مهندس اسماعیل زاده به عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت پگاه گیلان و تقدیر و تشکر از آقای مهندس امینیان عضو هیئت مدیره سابق شرکت پگاه گیلان