مراسم اختتامیه ممیزی ایزو ۹۰۰۰ ، ۱۴۰۰۰ ، ۲۲۰۰۰ در شرکت پگاه گیلان

مراسم اختتامیه ممیزی ایزو ۹۰۰۰ ، ۱۴۰۰۰ ، ۲۲۰۰۰ در شرکت پگاه گیلان

ممیزی تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت IMQ صورت پذیرفت و شرکت بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به تمدید گواهینامه ISO22000 گردید. هم چنین ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001 و مدیریت محیط زیست ISO14001 نیز در همین تاریخ توسط شرکت IMQ بدون هیچ گونه عدم انطباقی انجام شد.