صادرات محصولات به کشورهای جهان

صادرات محصولات به کشورهای جهان

محصولات صادراتی

- خامه - ماست - دوغ - نوشیدنی - شیرهای طعم دار - پنیر

صادر شده به کشورهای

- عراق - افغانستان - عربستان - کاناد - ترکیه - اتریش - انگلستان - مالزی

محصولات صادراتی

 

خامه – ماست – دوغ – نوشیدنی – شیرهای طعم دار – پنیر

 

صادر شده به کشورهای

 

عراق – افغانستان – عربستان – کاناد – ترکیه – اتریش – انگلستان – مالزی