مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد

در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام پگاه گیلان مطرح شد :
🔴 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال ۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار شد.
🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه ) ، مجمع عمومی فوق العاده سالانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با دستور جلسه افزایش سرمایه و(سایر موارد مرتبط با مجمع عمومی فوق العاده) ، روز شنبه ۱۸اردیبهشت رأس ساعت ۱۱/۰۰ در سالن اجتماعات شرکت پگاه گیلان ، برگزار شد .
🔹 این مجمع ، با حضور %۷۴/۸( هفتاد و چهار و هشت درصد) از سهامداران و اعضای هیئت رئیسه تشکیل شد.
🔸حسین نصیری رئیس مجمع شرکت پگاه گیلان ،ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیئت مدیره و پرسنل و سهامداران از برنامه های آینده در سال ۱۴۰۰ همچون ورود محصولات جدید به بازار و روند رو به رشد صادرات جهت ورود به بازارهای خارجی به سهامدارن توضیحاتی را عنوان نمودند.
🔹در ادامه مجمع اعضای هیئت مدیره و سهامداران پس از بررسی درخواست کنندگان و رأی گیری صورت گرفته، آقای حسین نصیری به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران به سمت ریاست مجمع،آقای فرزاد کوه نژاد به سمت ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت پگاه گلستان و آقای سید اصغر میرزاده به سمت ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت پگاه زنجان انتخاب و معرفی شدند. همچنین اعضای مجمع به موسی اسماعیل زاده به عنوان مدیر عامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر جهت انجام ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها را تفویض نمود.در رأی گیری اعضای هیئت رئیسه با افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها(طبقه زمین) معادل ۶۸%،از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به مبلغ ۳۳۶/۵۰۰/۳۰۹/۰۰۰ریال مورد تصویب و موافقت قرار گرفت.
🔹 در پایان اسماعیل زاده در خصوص طرح ها وبرنامه های توسعه ای در سال ۱۴۰۰ و با اهمیت، همچون تولید محصول جدید پنیر سیاهمزگی بعد از نصب تجهیزات خریداری شده در شهریور ماه و تمرکز بیشتر بر روی صادرات با توجه به نوسان بازار داخلی و پایین بودن قیمت سبد محصولات پگاه گیلان توضیحاتی را ارائه نمودند.