صادرات ۲۰ تن خامه ۲۰۰ گرمی، به کشور افغانستان

صادرات ۲۰ تن خامه ۲۰۰ گرمی، به کشور افغانستان

صادرات ۲۰ تن خامه ۲۰۰ گرمی، به کشور افغانستان”

روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان:

درادامه تلاش و پیگیریهای فراوان جهت حضور مجدد و استمرار در بازارهای رقابتی و صادراتی محصولات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان، پس از یک وقفه سه ماهه با درایت و دستور مدیر عامل جدید شرکت یک محموله صادراتی خامه پاکتی استریل ۲۰۰گرمی به ارزش ۲۰۰میلیون تومان و تناژ ۲۰ تن درروز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ به کشور افغانستان ارسال گردید.