صادرات ۲۰ تن خامه ۲۰۰ گرمی، به کشور آذربایجان

صادرات ۲۰ تن خامه ۲۰۰ گرمی، به کشور آذربایجان

روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان:

درادامه تلاش و پیگیریهای مدیریت و اعضای محترم هیئت مدیره و تلاش شبانه روزی کلیه همکاران شرکت پگاه گیلان و حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی، محموله صادراتی خامه پاکتی استریل ۲۰۰گرمی به ارزش ۲۲۰میلیون تومان و تناژ ۲۰ تن درروز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ به کشور آذربایجان ارسال گردید.