شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به عنوان برند برتر صنایع غذایی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به عنوان برند برتر صنایع غذایی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به عنوان برند برتر صنایع غذایی در نخستین جشنواره برندهای برتر استان گیلان در سال ۱۳۹۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان به عنوان برند برتر صنایع غذایی در نخستین جشنواره برندهای برتر استان گیلان در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ لوح و تندیس جشنواره گردید