سومین دوره مسابقات والیبال به مناسبت دهه مبارک فجر

سومین دوره مسابقات والیبال به مناسبت دهه مبارک فجر

سومین دوره مسابقات والیبال به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور ۶تیم ستارگان پگاه گیلان،شرکت سبحان داروی رشت،اتحاد پگاه گیلان،بیمه آسیا، شرکت بازار گستر منطقه یک شعبه رشت و شرکت بازار گستر شعبه بلوار رشت برگزار گردید. که تیم های سبحان دارو مقام اول،ستارگان پگاه گیلان مقام دوم و شرکت بازار گستر منطقه یک مقام سوم را کسب نمودند.

سومین دوره مسابقات والیبال به مناسبت دهه مبارک فجر 1398