زنگ شیر مدارس

زنگ شیر مدارس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) و با هدف اهمیت ترویج فرهنگ مصرف شیر و فرآورده های شیری و بستر سازی فرهنگی برای مصرف کنندگان بویژه دانش شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) و با هدف اهمیت ترویج فرهنگ مصرف شیر و فرآورده های شیری و بستر سازی فرهنگی برای مصرف کنندگان بویژه دانش آموزان و همچنین بالا بردن سرانه مصرف شیر اقدام به برگزاری زنگ شیر مدارس (سفیران سلامت) در مدرسه ابتدایی شهید ظهیری شهرستان خشکبیجار نمود.

اجرای مسابقه در حین آموزش برای دانش آموزان و اهداء جایزه به برندگان و همچنین قدردانی از معلمان و مربیان از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.

آموزان و همچنین بالا بردن سرانه مصرف شیر اقدام به برگزاری زنگ شیر مدارس (سفیران سلامت) در مدرسه ابتدایی شهید ظهیری شهرستان خشکبیجار نمود.

اجرای مسابقه در حین آموزش برای دانش آموزان و اهداء جایزه به برندگان و همچنین قدردانی از معلمان و مربیان از دیگر برنامه های اجرا شده در این مراسم بود.