روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر

اهدای گل به پاس قدردانی و تشکر به مناسبت روز کارگز توسط مدیر عامل محترم،معاونین و مدیران شرکت به کارگران زحمتکش و پرتلاش شرکت پگاه گیلان و کارگران شرکت بازار گستر منطقه یک(شعبه رشت)