دیدار و نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده با ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان

دیدار و نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده با ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان گیلان

روابط عمومی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان اعلام کرد:

دیدار  و نشست صمیمانه مهندس اسماعیل زاده  مدیر عامل شرکت پگاه گیلان با مهندس تیزهوش تابان

 با عنایت به دستور دکتر حسینی مدیرعامل محترم شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) نشست صمیمانه  مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل محترم شرکت پگاه گیلان  و مهندس بیتا معاونت محترم مالی و پشتیبانی شرکت پگاه گیلان با مهندس تیز هوش تابان  ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی  استان گیلان  وپیگیری توافقات توسط مدیرعامل محترم شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (پگاه)جهت حضور در بازارهای رقابتی و صادراتی و صادرات به کشورهای همسایه و از جمله کشور روسیه  در جهت رفع موانع و عملیاتی کردن  و تحقق  “شعار سال ۱۳۹۸،رونق تولید” در محل  اتاق بازرگانی صنایع و معادن برگزار گردید.