دیدار ویژه نوروزی دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور

دیدار ویژه نوروزی دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور

دیدار ویژه نوروزی با دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور در جهت رفع موانع و عملیاتی کردن “رونق تولید”
با توجه به دعوتی که از ایشان داشتم ،قول دادند طی دوهفته آینده ،بازدید ویژه ای از شرکت پگاه گیلان داشته باشند.
البته اواخرسال گذشته دستور کمک بلاعوض از محل هدفمندی یارانه ها برای خرید برخی دستگاهها را داده بودند ،که با حضور در شرکت پگاه گیلان تا حدی اجرایی و عملیاتی خواهد شد.