دیدار مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل شرکت پگاه گیلان با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و دکتر زارع استاندار گیلان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان گیلان

دیدار مهندس اسماعیل زاده مدیر عامل شرکت پگاه گیلان با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و دکتر زارع استاندار گیلان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان گیلان

روابط عمومی شرکت پگاه گیلان اعلام کرد:
مهندس اسماعیل زاده که به عنوان مهمان ویژه و به نمایندگی از شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه) جهت شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی دعوت شده بودند دیدار ویژه ای با دکتر نوبخت و دکتر زارع استاندار گیلان داشتند. در این جلسه که به ریاست دکتر نوبخت تشکیل گردیده بود،ضمن بررسی پروژه های مهم استان گیلان در خصوص پروژه مجتمع کشت و صنعت ( گاوداری) صنایع شیر ایران تأکید گردید که صنایع شیر ایران هم بتواند از محل تبصره ۱۸ اعتبارات قابل توجه ای جهت راه اندازی هر چه سریعتر جذب نماید. در پایان جلسه اقتصاد مقاومتی استان گیلان دکتر نوبخت و دکتر زارع قول مساعد جهت همراهی هر چه سریعتر راه اندازی پروژه کشت و صنعت گاوداری را دادند.