دوره آموزشی یک روزه تحلیل گری آمار و مدل های ارزیابی شرکت ها

دوره آموزشی یک روزه تحلیل گری آمار و مدل های ارزیابی شرکت ها

“دوره آموزشی یک روزه  تحلیل گری آمار “و “مدل های ارزیابی شرکت ها  با حضور جناب آقای اسدی مسؤل محترم آموزش شرکت صنایع شیر ایران و مدیران و کارشناسان آمار و اطلاعات شرکت های تابعه توسط دکتر ابراهیمی مدرس دوره در سالن جلسات شرکت پگاه گیلان در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ برگزار گردید