دوره آموزشی مهارتهای تصمیم گیری

دوره آموزشی مهارتهای تصمیم گیری

دوره آموزشی مهارتهای تصمیم گیری اثر بخش توسط دکتر هاشمی با حضور مدیر عامل محترم شرکت و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید