دوره آموزشی مدیریت تحول

دوره آموزشی مدیریت تحول

دوره آموزشی “”مدیریت تحول”” توسط دکتر روهام قلیچی در سالن اجتماعات شرکت با حضور مدیر عامل محترم،مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردید.