دوره آموزشی رفتار سازمانی و انگیزش

دوره آموزشی رفتار سازمانی و انگیزش

دوره آموزشی “”رفتار سازمانی و انگیزش”” توسط سرکار خانم دکتر سپهر نیا در سالن اجتماعات شرکت با حضور مدیران و کارشناسان و کارگران شرکت برگزار گردید.