دوره آموزشی استارتر کالچرها در فرآورده های لبنی

دوره آموزشی استارتر کالچرها در فرآورده های لبنی

دوره آموزشی “استارتر کالچرها در فرآورده های لبنی” توسط دکتر انریکو سالواتوره از دانشگاه مکویل کانادا و مدیر فنی شرکت SACCO ایتالیا با حضور مدیران و سرپرستان تولیدی شرکت در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.