حضور پگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد انزلی

حضور پگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد انزلی

بازدید آقای دنیس آفا ناسیف وزیر محترم وزارت روابط بین الملل و اقتصاد خارجی فدراسیون روسیه و یکی از تجار آستاراخان روسیه از غرفه شرکت پگاه گیلان در اولین روز نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد بندر انزلی مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۶