جشنواره دکتر هد ایت

جشنواره دکتر هد ایت

همایش پژوهش های نوین و جشنواره دکتر هد ایت در انستیتوی تغذیه و صنایع غذایی کشور شنبه ۴ اسفند ۹۷با حضور دکتر حسینی مدیرعامل صنایع شیر برگزار گردید و همچنین در این همایش سرکار خانم مهندس علیپور برنده جایزه مقاله برتر گردید