تکریم و ارج نهادن به جایگاه رفیع و جلیل بازنشستگان پگاه

تکریم و ارج نهادن به جایگاه رفیع و جلیل بازنشستگان پگاه

توزیع پکیج محصولات صنایع شیر ایران ( پگاه) در راستای تکریم و ارج نهادن به جایگاه رفیع و جلیل بازنشستگان پگاه به مناسبت جشن شصت و ششمین سال تاسیس صنایع شیر ایران ( پگاه) در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان بازنشستگان پگاه گیلان