تمدید گواهینامه های “مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 ” توسط ارزیابان سازمان غذا و دارو تهران

تمدید گواهینامه های “مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 ” توسط ارزیابان سازمان غذا و دارو تهران

ممیزی گواهینامه Iso 22000 مدیریت ایمنی مواد غذایی توسط ارزیابان سازمان غذا و دارو تهران جناب آقای دکتر دادمهر و جناب آقای مهندس نصیری و ارزیابان سازمان غذا و داروی استان گیلان سرکار خانم مهندس احمدیان و سرکار خانم مهندس موسوی برگزار گردید. و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان بدون هیچگونه عدم انطباق ایمنی مواد غذایی موفق به تمدید گواهینامه Iso:22000 گردید.