تمدیدگواهینامه تاییدیه ISO 22000 پگاه گیلان

تمدیدگواهینامه تاییدیه ISO 22000 پگاه گیلان

به دلیل توجه به ایمنی و سلامت مصرف کنندگان نهایی انجام شد:
🔴 تمدیدگواهینامه تاییدیه ISO 22000 پگاه گیلان
🔹شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان، موفق به تمدید تاییدیه گواهینامه سیستم مدیریت ۲۰۰۵ :ISO 22000، از سازمان غذا و داروی استان گیلان شد.
🔸به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این گواهینامه، در راستای امنیت و ایمنی مواد غذایی دریافت شده است.
🔹برای پیاده سازی این سیستم، شناسایی و ارزیابی مخاطرات شیمیایی،فیزیکی و میکروبی محصولات از لحظه ورود مواد اولیه تا سفره مصرف کننده نهایی،تعیین نقاط کنترل بحرانی(CCP) محصولات و ارزیابی و کنترل این نقاط،صحه گذاری و تصدیق برنامه های پیش نیازی (OPRP) انبارهای مواد اولیه و محصولات GPM و GHP سالن های تولیدی محصولات ارزیابی شد.
🔹 هدف استاندارد بین المللی ISO 22000 ایمنی محصولات تولیدی و در نهایت کاهش ضایعات و رضایت مصرف کنندگان نهایی می باشد
🔸گفتنی است، گواهینامه ISO 22000 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برای مدت زمان۱ سال اعتبار دارد.