تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران: 🔴تخفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان

خدمت تازه پگاه با رعایت منزلت بازنشستگان اجرایی شد. 🔹به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران، اکبر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت:
تخفیف ۲۱ درصدی پگاه با رعایت شان بازنشستگان اجرایی می شود.

و ی توضیح داد: این تخفیف ویژه در فاکتورهای انها و هنگام خرید از فروشگاه‌های افق کوروش نشان داده خواهد شد. 🔷وی تاکید کرد: این مدل بدون اطلاع فروشنده و با رعایت شان بازنشستگان توسط همان کارت‌های معمول #بازنشستگان اجرایی شده است .

#افتخاری خبر داد: طی توافق صورت گرفته میان شرکت #پگاه با این فروشگاه، کلیه محصولات شرکت پگاه با #تخفیف ویژه ۲۱ درصدی به این عزیزان فروخته می‌شود تا بخشی از هزینه‌های این قشر مهم جامعه جبران و قدرت خرید آنها افزایش یابد. 🔷روابط عمومی پگاه

#افق_کوروش #شرکت_صنایع_شیر_ایران_پگاه
#وزارت_کار #خدمات #بازنشسته #لبنیات #مردم #ایران #خدمت_رسانی

خفیف21 درصدی پگاه به بازنشستگان

خفیف۲۱ درصدی پگاه به بازنشستگان