تجدید نظر در استاندارد شیر فرادما (UHT)

تجدید نظر در استاندارد شیر فرادما (UHT)

به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران(پگاه)؛ استاندارد شیر فرادما((UHT مورد تجدید نظر قرار گرفت.

بنا به این گزارش، شهریار دبیریان در خصوص استاندار شیر فرادما گفت: با توجه به اینکه استانداردی در خصوص شیر های استریل کم لاکتوز همچنین شیر های استریل غنی شده با ویتامین D3 وجود نداشت با پیشنهاد شرکت صنایع شیر این محصولات در این استاندارد قرار گرفت. تجدید نظر این استاندارد حدود ۶ ماه به طول انجامید .

گفتنی است؛ شهریار دبیریان مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ریاست تدوین را بر عهده داشت.