برگزاری کارگروه Work Shop محصول ماست شرکت صنایع شیر ایران در پگاه گیلان

برگزاری کارگروه Work Shop محصول ماست شرکت صنایع شیر ایران در پگاه گیلان

روابط عمومی شرکت پگاه گیلان اعلام کرد:
برگزاری کارگروه Work Shop محصول ماست شرکت صنایع شیر ایران در پگاه گیلان

کارگروه ۲ روزه ماست شرکت های تولیدی تابعه صنایع شیر ایران (پگاه) با حضور مهندس قادر احمدی مشاور محترم مدیر عامل صنایع شیر ایران،دکتر اکبریان مدیر R&D صنایع شیر ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی به میزبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان در روزهایشنبه و یکشنبه ۱۶ و ۱۷ آذر برگزار گردید. همچنین در طی برگزاری کارگروه مدیران و کارشناسان از سالن های تولیدی ماست بازدید بعمل آوردند.