برگزاری مراسم روز کارگر

برگزاری مراسم روز کارگر

همزمان با۱۱اردیبهشت ، روزجهانی کار و کارگر باحضورمهندس ناصر اسلامی مدیرعامل محترم،و مدیران و و کارشناسان و کارگران شرکت مراسمی در سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید.در این مراسم پس از سخنرانی مدیر عامل شرکت از ۱۰ نفر کارگران برتر در سال ۱۳۹۵ و همچنین از بازنشستگان سال ۱۳۹۵ تقدیر و قدردانی گردید.